87220

Eiropai jākļūst par pasaules mēroga finanšu tehnoloģijas centru
08.03.2018


Eiropai jākļūst par pasaules mēroga finanšu tehnoloģijas centru, un ES uzņēmumiem un ieguldītājiem jāsniedz iespēja maksimāli izmantot priekšrocības, ko piedāvā vienotais tirgus šajā strauji augošajā nozarē. Īstenojot pirmo lielo uzdevumu, Komisija arī ierosina jaunus noteikumus, kas sekmēs kolektīvo finansēšanas platformu izaugsmi visā ES vienotajā tirgū.


Publiskotais rīcības plāns ir paredzēts, lai dotu iespēju finanšu nozarei izmantot jauno tehnoloģiju straujo attīstību, piemēram, blokķēdes, mākslīgo intelektu un mākoņdatošanas pakalpojumus. Tajā pašā laikā tas cenšas panākt drošākus tirgus un atvieglotu piekļuvi jauniem tirgus dalībniekiem. Tas sniegs labumu gan patērētājiem, ieguldītājiem un bankām, gan jauniem tirgus dalībniekiem. Turklāt Komisija ierosina izveidot Eiropas mēroga marķējumu platformām, lai vienā valstī licencēta platforma varētu darboties visā ES.
Šis rīcības plāns ir daļa no Komisijas centieniem izveidot kapitāla tirgu savienību (KTS) un patiesi vienotu tirgu patēriņa finanšu pakalpojumu jomā. Tas ir arī daļa no Komisijas centieniem izveidot digitālo vienoto tirgu. Komisijas mērķis ir padarīt ES noteikumus vairāk vērstus uz nākotni un saskaņot tos ar straujo tehnoloģiju attīstību.


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja:“Lai konkurētu pasaulē, Eiropas inovatīvajiem uzņēmumiem ir nepieciešama piekļuve finansējumam, telpa eksperimentēšanai un mērogs izaugsmei. Tie ir mūsu finanšu tehnoloģijas rīcības plāna priekšnoteikumi. Jaunais instruments jeb ES kolektīvās finansēšanas licence veicinās kolektīvās finansēšanas platformām paplašināt savu darbību Eiropā. Tā palīdzēs savest kopā ieguldītājus un uzņēmumus ES, dodot vairāk iespēju uzņēmējiem popularizēt inovatīvas idejas lielākam skaitam finansētāju.”


Rīcības plāns finanšu tehnoloģiju jomā
Finanšu sektors ir lielākais digitālo tehnoloģiju lietotājs un galvenais ekonomikas digitālās pārveides virzītājspēks. Šodien publiskotais rīcības plāns paredz 19* pasākumus, kuru mērķis ir veicināt inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izplatību, atbalstīt jaunu tehnoloģiju ieviešanu, palielināt kiberdrošību un finanšu sistēmas integritāti, tostarp:
 
• Komisija organizēs ES Finanšu tehnoloģiju laboratoriju, kurā Eiropas un valstu iestādes sadarbosies ar tehnoloģiju piegādātājiem neitrālā un nekomerciālā vidē;
• Komisija jau ir izveidojusi ES Blokķēžu novērošanas centru un forumu. Vēlāk 2018. gadā tā sniegs ziņojumu par problēmām un iespējām, kas saistītas ar kriptovalūtām, un pašlaik izstrādā visaptverošu stratēģiju attiecībā uz sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju un blokķēdēm, pievēršoties visām ekonomikas nozarēm. Sadalītā virsgrāmata ir informācijas datubāze, kas ir kopīga visā tīklā. Vislabāk zināmais sadalītās virsgrāmatas piemērs ir blokķēde.
• Komisija konsultēsies par to, kā vislabāk veicināt tādas informācijas digitalizāciju, ko publiskojuši biržā kotēti uzņēmumi Eiropā, tostarp, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, lai savstarpēji savienotu dalībvalstu datubāzes. Tas ļaus ieguldītājiem daudz vieglāk piekļūt pamatinformācijai, lai varētu pieņemt informētus ieguldījumu lēmumus.
• Komisija rīkos seminārus, kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu attiecībā uz kiberdrošību;
• pamatojoties uz Eiropas Uzraudzības iestāžu norādēm, Komisija nāks klajā ar paraugprakšu projektu par režīmiem inovatīvu risinājumu izmēģināšanai (regulatory sandbox). Režīmi inovatīvu risinājumu izmēģināšanai ir regulatoru izveidots satvars, kas ļauj finanšu tehnoloģijas jaunuzņēmumiem un citiem izgudrotājiem veikt reālus eksperimentus kontrolētā vidē un regulatora uzraudzībā. Režīmi inovatīvu risinājumu izmēģināšanai gūst popularitāti, jo īpaši attīstītos finanšu tirgos.
Regula par kolektīvo finansēšanu
Kolektīvā finansēšana uzlabo piekļuvi finansējumam, jo īpaši jaunuzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Jaunuzņēmums var iepazīstināt ar savu projektu, izmantojot tiešsaistes platformu, un lūgt atbalstu aizdevuma (“vienādranga aizdevumi”) vai pašu kapitāla veidā. Ieguldītāji saņem finansiālu atlīdzību par savu ieguldījumu. Pašlaik daudzām platformām ir grūti izvērst savu darbību citās ES valstīs. Tāpēc kolektīvā finansēšana ES ir nepietiekami attīstīta salīdzinājumā ar citām lielākajām pasaules ekonomikām, un ES tirgus ir sadrumstalots. Viens no lielākajiem šķēršļiem ir visā ES kopēju noteikumu neesamība. Tas ievērojami palielina atbilstības un darbības izmaksas un kavē kolektīvās finansēšanas platformu darbības izvēršanu pāri robežām.
Šodien iesniegtais priekšlikums ļaus šīm platformām vienkāršāk piedāvāt savus pakalpojumus visā ES un uzlabos tādu uzņēmumu piekļuvi šim inovatīvajam finansējuma veidam, kuriem vajadzīgs finansējums. Tiklīdz ierosinātā regula būs pieņemta Eiropas Parlamentā un Padomē, tā sniegs iespēju platformām pieteikties uz ES marķējumu, pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu. Šis marķējums ļaus minētajām platformām piedāvāt savus pakalpojumus visā ES. Ieguldītāji kolektīvās finansēšanas platformās tiks aizsargāti ar skaidriem noteikumiem par informācijas atklāšanu, noteikumiem par pārvaldību un riska pārvaldību, kā arī saskaņotu pieeju uzraudzībai.

Plašāka informācija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_lv.htm
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis