Eiropas Parlaments apstiprina jauno Eiropas Komisiju
22.10.2014


Trešdien, 22. oktobrī Eiropas Parlaments plenārsēdē Strasbūrā nobalsoja par Eiropas Komisiju, apstiprinot jaunās Eiropas Komisijas sastāvu prezidenta Žana Kloda Junkera (Jean-Claude Juncker) vadībā.Valdis Dombrovskis jaunajā Komisijā ieņems Eiropas Komisijas Viceprezidenta amatu un būs atbildīgs par eiro un sociālā dialoga jautājumiem. 

 

Pirms balsojuma plenārsēdē notika debates, kurās Ž.K. Junkers iepazīstināja EP deputātus ar komisāru kolēģiju un tās darbības programm

 

Jaunajā Eiropas Komisijā strādās 28 komisāri, pa vienam pārstāvim no katras ES valsts, to skaitā EK priekšsēdētājs, ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošībās politikas jautājumos un 6 viceprezidenti.

Kā viceprezidentam, Valda Dombrovska pienākums būs koordinēt un pārraudzīt komisāru darbu, kuri darbosies viņa atbildības jomā, kas paredz ciešu sadarbību ar citiem viceprezidentiem un komisāriem, tai skaitā ar Nodarbinātības, sociālo lietu, kvalifikācijas un darbaspēka mobilitātes komisāri Marianni Teisenu (Marianne Thyssen) un Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisāru Pjeru Moskoviči (Pierre Moscovici). 

 

Kā galveno prioritāti jaunajā amatā Dombrovskis atzīmē stipru un konkurētspējīgu Eiropas Savienību, ko var sasniegt, veicinot investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu.

" Viens no galvenajiem uzdevumiem Eiropas Savienības darba kārtībā šobrīd ir eiro zonas un visas Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmes veicināšana, kas nodrošinātu labvēlīgu vidi investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai. Eiropas Savienībai ir jāspēj sniegt konkrētas atbildes uz dalībvalstu pilsoņu satraukumu par sociālo un ekonomisko nevienlīdzību. Lai ekonomiskās izaugsmes rezultātus izjustu visi Eiropas iedzīvotāji, nepieciešams nodrošināt efektīvāku ekonomiskās un sociālās politikas koordināciju, iesaistot sociālos partnerus lēmumu pieņemšanas procesā gan ES, gan nacionālajā līmenī’’, sacīja Dombrovskis.

 

Jaunā EK sāks darbu 1. novembrī, pēc tam, kad to oficiāli apstiprina  Eiropadome.

 

 

 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis