73456

EK veicinās kapitālam un investīcijām draudzīgāku nodokļu režīmu
06.10.2016


Savā runā, pievēršoties Eiropas Savienībai (ES), viņš sacīja, ka EK koncentrēsies uz atšķirīgajiem maksātnespējas režīmiem visā Eiropā un izstrādās metodes šo režīmu reformēšanai tā, lai balstītu ekonomiku kopumā, informē LETA.
Tuvākajās nedēļās tiks iesniegts priekšlikums par efektīvu sistēmu atgūstama uzņēmējdarbības parāda pārstrukturēšanai ES dalībvalstīs.

"Mēs vēlamies veicināt nodokļu režīmu reformu, kura padarītu tos kapitālam un investīcijām draudzīgākus. Jāuzlabo process ieturēto nodokļu atgūšanai par pārrobežu investīcijām, kuras pakļautas dubultai aplikšanai ar nodokli.
Ir jānovērš nodokļu režīmu parāda/pašu kapitāla nelīdzsvarotība," paziņoja Dombrovskis.

"Tāpat mēs vēlamies, lai kapitāla tirgu savienība sniegtu vairāk iespēju cilvēkiem, kuri vēlas ietaupīt vecumdienām, kā arī noskaidrot, vai varam radīt konkurētspējīgu un vienkāršu personālās pensijas produktu," viņš piebilda,
norādot, ka EK arī gatavojas pastiprināti strādāt vairākos virzienos.

"Pirmkārt, mums ir jābūt drosmīgākiem, atbalstot ilgtspējīgas finanses, un jāmudina institucionālie investori padarīt savu investīciju politiku ilgtspējīgāku.
Jārod iespēja finanšu nozarei atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni," viņš sacīja, norādot, ka ES nesen ir ratificējusi Parīzes nolīgumu cīņai pret klimata pārmaiņām.

Dombrovskis atzīmēja, ka pašlaik EK strādā pie visaptverošas Eiropas zaļā finansējuma stratēģijas un zaļo fondu pieejamības uzlabošanas.
"Mēs arī vēlamies, lai 40% Eiropas Stratēģisko investīciju fonda līdzekļu atbalstītu projektus, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi," norādīja EK viceprezidents.

Dombrovska ieskatā kapitāla tirgu savienībai ir arī jānodrošina patiess vienotais tirgus finanšu pakalpojumiem privātpersonām vienotajā tirgū.
Turpmākajos mēnešos EK nāks klajā ar pasākumu kopumu vienotā tirgus uzlabošanai apdrošināšanas, pensiju, kredītu un norēķinu vai noguldījumu kontu jomā. Izšķiroša nozīme šajā darbā būs finanšu tehnoloģijām un digitālajai inovācijai, sacīja Dombrovskis.

Viņš arī uzsvēra, ka vienlaikus tiek līdz galam izstrādāts Eiropas banku nozares regulējums.
"Kā apstiprināja nesenie stresa testi, Eiropas banku nozare kopumā ir daudz spēcīgāka un labāk kapitalizēta nekā pirms krīzes.
Vidējais lielāko banku kapitāla rādītājs ES ir 13,2%, kas uzskatāms par ļoti stabilu, un ir pieaudzis no 11,1% 2013.gadā. Turklāt paredzams, ka vidējais kapitāla rādītājs nostiprināsies vēl vairāk un līdz 2018.gada beigām sasniegs 13,9%," viņš zināja sacīt.

EK viceprezidents savā runā norādīja, ka EK līdz gada beigām nāks klajā ar pārskatītu Eiropas banku nozares prudenciālo regulējumu. Dombrovskis apliecināja, ka EK ir gatava īstenot pieņemtos starptautiskos standartus, kas vērsti uz globālām sistēmiski svarīgām bankām.

"Mēs drīzumā nāksim klajā ar tiesību aktu projektiem, lai īstenotu kopējo zaudējumu absorbētspējas (TLAC) prasību un nodrošinātu, ka tā saprātīgi atbilst pašreizējām Eiropas minimālajām prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgām saistībām.
Mēs turpināsim uzstāt uz saskaņotu uzraudzību un regulējumu visās jomās," viņš norādīja. 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis