87226

Labāki nosacījumi patērētājiem: lētāki eiro pārvedumi visā ES
28.03.2018


Šodienas priekšlikuma mērķis ir attiecināt šo priekšrocību uz cilvēkiem un uzņēmumiem no valstīm, kas nav eirozonā. Šādā veidā visi patērētāji un uzņēmumi varēs pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības, kad nauda tiks sūtīta uz ārzemēm vai kad ārzemēs tiks izņemta skaidra nauda vai veikts maksājums. Visiem pārrobežu maksājumiem eiro ES iekšienē tiks noteikta vienāda maksa — maza vai nekāda maksa — tāpat kā iekšzemes maksājumiem valsts valūtā. Turklāt Komisija šodien ierosina palielināt valūtas konvertēšanas pakalpojumu pārredzamību un konkurenci, kad patērētāji pērk preces vai pakalpojumus valūtā, kas atšķiras no viņu izmantotās valūtas.


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Ar šodienas priekšlikumu mēs iedzīvotājiem un uzņēmumiem no valstīm, kas nav eirozonā, sniedzam tādas pašas iespējas kā eirozonas valstu iedzīvotājiem, kad pārrobežu maksājumi tiek veikti eiro. Visi eiropieši varēs veikt pārrobežu naudas pārvedumus eiro valūtā ar tādām pašām izmaksām, kādas būtu iekšzemes pārvedumiem. Ar šo priekšlikumu tiks pieprasīta pilnīga valūtas konvertēšanas pārredzamība, kad patērētāji maksā ar karti valstī, kurā tiek izmantota cita valūta.”


Patērētājiem un uzņēmumiem eirozonā jau tiek noteiktas ļoti mazas maksas par pārrobežu maksājumiem eiro, pateicoties pārrobežu maksājumu regulas ieviešanai 2001. gadā. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem eirozonas iedzīvotājiem vai uzņēmumiem nav atšķirības, vai darījumi eiro tiek veikti savā valstī vai ar citu eirozonas valsti. Šodienas priekšlikuma mērķis ir minēto priekšrocību piedāvāt arī iedzīvotājiem un uzņēmumiem no valstīm, kas nav eirozonā, tādējādi ES iekšienē izbeidzot pārrobežu darījumus eiro ar augstām izmaksām.
Šis ierosinājums paredz, ka maksas, ko piemēro pārrobežu maksājumiem eiro, ir tādas pašas kā tās, ko iekasē par līdzvērtīgiem iekšzemes maksājumiem vietējā valūtā. Šādi maksas tiks samazinātas līdz dažiem eiro vai pat centiem. Piemēram, pārrobežu kredīta pārvedums eiro (EUR) no Bulgārijas maksās tikpat, cik maksā iekšzemes kredīta pārvedums Bulgārijas levās (BGN). Tās ir ievērojamas izmaiņas, jo dažās valstīs, kas nav eirozonas dalībnieces, maksa par vienkāršu kredīta pārvedumu var būt pārmērīgi augsta (līdz pat EUR 24 par EUR 10 pārvedumu). Šobrīd augstās maksas ir šķērslis vienotajam tirgum, jo tās ierobežo mājsaimniecību (preču un pakalpojumu iegādi citā valūtas zonā) un uzņēmumu, jo īpaši MVU, pārrobežu darbības. Tas rada ievērojamu atšķirību starp eirozonas iedzīvotājiem, kuri izmanto vienotās valūtas sniegtās priekšrocības, un tādas valsts, kas nav eirozonā, iedzīvotājiem, kuriem lēti darījumi ir pieejami tikai savā valstī.
Ar šodienas priekšlikumu tiks palielināta tādu maksājumu pārredzamība, kuros tiek izmantotas dažādas Savienības valstu valūtas. Patlaban patērētāji parasti netiek informēti vai nezina par valūtas konvertēšanas darījumu izmaksām. Tāpēc ar šo priekšlikumu tiks noteikts, ka patērētājiem jābūt pilnībā informētiem par valūtas konvertēšanas izmaksām, pirms viņi veic šādu maksājumu (piemēram, izņem skaidru naudu no bankomāta vai maksā ar karti tirdzniecības vietā vai tiešsaistē). Tas nozīmē, ka viņi varēs salīdzināt dažādu konvertēšanas variantu izmaksas un izdarīt apzinātu izvēli. Jaunākie konstatējumi liecina, ka patērētāji ir sūdzējušies par dinamisko valūtas konvērtēšanu, proti, par maksājumiem ārzemēs patērētāja mītnes valsts valūtā, un ir pieprasījuši to aizliegt pēc secinājumiem, ka vairumā aplūkoto gadījumu patērētāji bijuši zaudētāju lomā. Tā kā nav pieejama informācija labākās izvēles izdarīšanai, patērētāji bieži vien nepamatoti maksā augstāku maksu par valūtas konvertēšanu. Eiropas Banku iestādei tiks uzdots izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu, kas vajadzīgs šādas uzlabotas pārredzamības īstenošanai.


Tiesību akta priekšlikums tagad tiks iesniegts pieņemšanai Eiropas Parlamentā un Padomē.


Plašāka informācija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_lv.htm
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis