46353

Valdis Dombrovskis sāk darbu EP budžeta komitejā
08.07.2014


Eiropas Parlamentā (EP) notikusi Budžeta komitejas dibināšanas sēde, kurā tika ievēlēts komitejas birojs, kā arī apspriesti steidzamie darba kārtības jautājumi attiecībā uz 2015.gada ES budžeta sagatavošanu.

 

Eiropas Parlamenta deputāts Valdis Dombrovskis, kurš Parlamentā pārstāv lielāko Eiropas Tautas frakciju (ETP), Budžeta komitejā darbosies kā pilntiesīgs deputāts.

 

Budžeta komiteja, kopā ar Eiropas Komisiju un ES Padomi, ir atbildīga par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu (finanšu ietvaru), kā arī par ES ikgadējo budžetu. Budžeta komiteja atbild arī par Eiropas Investīciju bankas finanšu aktivitātēm un EP decentralizēto struktūru budžetu.

 

Valdis Dombrovskis uzsver: "Viens no pirmajiem Budžeta komisijas uzdevumiem ir sekmīgi uzsākt ES daudzgadu budžeta 2014. - 2020. gadiem īstenošanu, nodrošinot nepieciešamo līdzekļu pieejamību ES ikgadējā budžetā, kā arī uzraugot sarunu gaitu starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm. Šis jautājums ir būtisks arī Latvijai, lai savlaicīgi uzsāktu šajā periodā pieejamo ES fondu un citu finanšu līdzekļu apguvi".

 

Budžeta komitejas deputāti pārstāvēs Parlamentu augstākā  līmeņa darba grupā, kura būs atbildīga par ES pašu resursu sistēmu.

 

Šajā EP sasaukumā Valdis Dombrovskis vienlaicīgi darbosies Budžeta komitejā un kā aizvietotājs Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā, kuras kompetence ir ES vienotā tirgus darbības uzraudzība un patērētāju ekonomisko interešu un tiesību aizsardzība.
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis