73337

Aizvadīta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 50. jubileja
01.10.2016«Tuvākajos gados ir nepieciešams vēl lielāks uzsvars uz visu līmeņu izglītību inženierzinātnēs – aizvien vairāk talantīgu un radošu speciālistu ražojošajam sektoram. Šeit RTU redzu līdera lomā,» uzrunājot svinīgā pasākuma viesus kultūras pilī «Ziemeļblāzma», teica viens no viesiem, IEVF absolvents un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos, Valdis Dombrovskis.

Viņš uzsvēra, ka «lielas iespējas joprojām ir sadarbības stiprināšanā starp akadēmisko jomu un ražošanas sektoru, jo visstraujāk inovācija notiek tur, kur ir efektīva zināšanu pārnese no pētniecības uz ekonomiku. Arī šajā jomā RTU kā praktiskai ražošanai vistuvāk stāvošajai universitātei jārāda pozitīvais piemērs.» 

IEVF apaļajā jubilejā sveikt bija ieradušies arī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja akadēmiķe Raita Karnīte, Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas prezidents Virgīnijs Kundrots (Virginijus Kundrotas), Centrāleiropas un Austrumeiropas menedžmenta asociācijas un IEDC-Bled biznesa skolas prezidente profesore Danika Purga (Danica Purg), koncerna «Latvenergo» izpētes un attīstības direktors Māris Balodis, kā arī RTU fakultāšu dekāni, Absolventu asociācijas pārstāvji, IEVF studentu pašpārvalde.

Sveicēji, novēlot veiksmīgu akadēmisko darbu un ilgtspējīgu attīstību, uzsvēra IEVF vērtības, proti, kvalitatīvu, starptautiski atzītu un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, mācībspēku lielo lomu topošo zinātnieku izcilības veicināšanā, kā arī sadarbību.

Pasākuma laikā IEVF dekāns profesors Remigijs Počs prezentēja jauno grāmatu «Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātei 50», kā arī filmu par fakultātes vēsturi, mūsdienām un nākotnes redzējumu.

IEVF savu 50. gadadienu plāno noslēgt ar absolventu salidojumu 2017. gada 28. aprīlī. Ņemot vērā, ka 2017. gadā RTU svinēs 155. jubileju un RTU Absolventu asociācijai apritēs 5 gadi, svinībām par godu tiks izstrādāta īpaša pasākumu programma.  
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis