52109

Demokrātiju nostiprina pilsoņu līdzdalība politiskajos procesos
03.03.2015


"Eiropa ir piedzīvojusi lielāko finansiālo un ekonomikas krīzi kopš Otrā pasaules kara. Ekonomiskā izaugsme un pašapziņa lēni, bet noteikti atjaunojas. Es uzskatu, ka, izkļuvusi no krīzes, ES būs vēl spēcīgāka nekā jebkad iepriekš. Taču ir cietusi arī uzticēšanās gan dalībvalstu, gan ES līmeņa politikas veidotājiem. Tādēļ, cenšoties īstenot vērienīgu izaugsmes un nodarbinātības programmu, ES ir jāstiprina sociālais taisnīgums un demokrātiskā leģitimitāte. Šie aspekti ir savstarpēji saistīti. Lisabonas līgums faktiski ir sniedzis Eiropas Savienībai svarīgu demokrātisku potenciālu. Eiropas Parlamentam tagad vairākumā likumdošanas jomu ir tādas pašas pilnvaras kā Padomei. Tas ir līdzvērtīgs partneris, arī apstiprinot budžetu un starptautiskus nolīgumus. Taču plaukstošai demokrātijai ar to vien nepietiek. Mūsu demokrātiju vēl vairāk nostiprina pilsoņu līdzdalība ikdienas politiskajos procesos", savā uzrunā uzsvēra V.Dombrovskis. Viņš atsaucās uz savu pieredzi Ministru prezidenta amatā, kad "varēju pārliecināties par to, cik ļoti ir nepieciešams spēcīgs dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Tas ir demokrātiski visleģitīmākais veids, kā nodrošināt uzticēšanos mūsu darbībām un to taisnīgumu". 

Latvijā NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas var piedalīties Ministru kabineta sēdēs un paust savu viedokli par dažādiem jautājumiem. Latvijā valdības sēdes tiek straumētas interneta tiešraidē. Tas ir tikai viens piemērs tam, kā veidot valdības un pilsoniskās sabiedrības dialogu.

V.Dombrovskis norādīja, ka "šis Komisijas sasaukums vēlas palielināt atbildību par reformām, par kurām ES iestādes un dalībvalstis kopīgi pieņem lēmumus nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” satvarā". Viņš apliecina, ka arī "pati Komisija mainīs darba stilu. Komisāri aktīvi darbosies dalībvalstīs un iesaistīsies dialogā ar pilsoņiem, iepazīstinot viņus ar mūsu kopīgo darba programmu un informējot par to, uzklausot viņu domas un sadarbojoties ar ieinteresētajām personām". 

„NVO Forums – Rīga 2015” galvenais uzdevums bija savest kopā nevalstiskā un valsts sektora pārstāvjus, jomas ekspertus un politiķus gandrīz no visas Eiropas, lai apmainītos ar pieredzi, veicinātu turpmāko sadarbību un kopīgā darbā vienotos par unikālu dokumentu – Road map jeb Ceļa karti. Tās mērķis ir sekmēt  pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un ES līmeņa lēmumu pieņemšanā, kā arī ieskicēt nākamos ejamos soļus indivīdiem, organizācijām, reģioniem, valstij un ES kopumā. Pasākums  pulcēja vairāk kā 250 dalībniekus no 34 valstīm.

NVO Forumu rīkoja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā, un to atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), EESK Sadarbības koordinācijas grupa (Liaison Group), kurā darbojas arī ES nevalstisko tīklu organizācijas – Konrāda Adenauera fonds un Karaļa Buduēna fonds. Pasākumu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 

 


 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis