75927

Dombrovskis: ES gatavojas pievērst lielāku uzmanību nevienlīdzības mazināšanai
19.01.2017


Politiķis apliecināja, ka Davosā gatavojas prezentēt ES pieredzi saistībā ar ekonomiskās politikas prioritātēm - investīcijām, strukturālajām reformām valsts konkurētspējas nostiprināšanai, kā arī atbildīgu fiskālo politiku. "Strukturālo reformu izpratne starptautiskajā līmenī ir, G20 līmenī tas ir viens no prioritārajiem darba virzieniem," apliecināja EK viceprezidents.
Viņš sacīja, ka arī centrālo banku pārstāvji norādījuši, ka tikai ar monetārās politikas stimulu nevar atrisināt strukturālās problēmas mūsu ekonomikās. Līdz ar to nepieciešamas strukturālas reformas, taču dažādās valstīs dažādās jomās, ietverot darba spēka tirgus reformas, sociālās sistēmas ilgtermiņa ilgtspēju, ņemot vērā sabiedrības novecošanos, kas ietver arī nodokļu politikas jautājumus - nodokļu sloga pārnešanu no zema atalgota darba spēka uz citām sfērām, kas mazāk ietekmē izaugsmi.
Dombrovskis atzina, ka ne vienmēr tās ir vieglas un populāras, taču, raugoties no citu ES valstu pieredzes, redzams, ka valstīs, kurās strukturālās reformas īstenotas, tās piedzīvo augstākas izaugsmes rādītājus. Par piemēru viņš minēja Īriju, Spāniju, kā arī iepriekš Baltijas valstis. "Mazāk pieminēts piemērs ir Vācija, kas savulaik īstenoja ļoti nopietnu strukturālo reformu programmu un līdz šim brīdim pat bauda šo reformu rezultātus," klāstīja EK viceprezidents, norādot, ka reformas nav vieglas, taču ekonomikas attīstībai nepieciešamas.
Dombrovskis apliecināja, ka no ES puses šogad lielāks uzsvars būs uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. "Ne tikai jānodrošina stabila ekonomikas izaugsme, bet jānodrošina arī tas, lai šīs izaugsmes augļus justu visi iedzīvotāji. Līdz ar to lielāks uzsvars būs uz tām politikām, kas mazina ienākumu nevienlīdzību," izteicās komisārs.
Taujāts par paneļdiskusiju, kas saistīta ar nodokļu politiku, Dombrovskis norādīja, ka pamatā jautājums ir par uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu, nodrošinot, lai starptautiskās kompānijas maksā pienācīgi proporcionālu nodokļu daļu. "Nav noslēpums, ka jau daudzus gadus tā ir problēma - bieži vien ienākumu peļņa tiek mākslīgi pārnesta uz zemu nodokļu valstīm un teritorijām," skaidroja EK viceprezidents.
Viņš klāstīja par vairākām starptautiskām vienošanām attiecībā uz cīņu šo problēmu. Tāpat no ES puses nākusi virkne likumdošanas priekšlikumu, lai dažādās starptautiskās iniciatīvas tiktu īstenotas, tostarp attiecībā uz informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām, kā arī informācijas sniegšanu par ārvalstu rezidentu noguldījumiem citu valstu banku sistēmās.
EK viceprezidents arī atgādināja par direktīvu cīņai ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kurā ir arī virkne priekšlikumu un konkrēti pasākumi, kā šo bāzes eroziju un peļņas pārnesi var mazināt un novērst. "Nodokļi jāmaksā tur, kur notiek reālā ekonomiskā aktivitāte," norādīja Dombrovskis.

 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis