74288

Eiropas banku sektoram ir jābūt spējīgam pretoties dažādiem ekonomikas satricinājumiem
15.11.2016Dombrovskis savā runā izklāstīja vīziju par stabilu, ilgtspējīgu, daudzveidīgu un integrētu banku nozari, "kas spēj izturēt ekonomikas satricinājumus, un bankas, kas spēj gūt taisnīgu peļņu no ieguldījumiem, konkurēt pasaules mērogā un sniegt aizdevumus ekonomikai kopumā. Nozare, kas spēj apmierināt finansējuma vajadzības plašā spektrā – no nelieliem aizdevumiem ģimenes uzņēmumiem līdz riska apdrošināšanai starptautiskām kompānijām; Nozare, kas brīvi konkurē visā vienotajā tirgū".

Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams tāds banku sektors, kas spēs pretoties dažādiem ekonomikas satricinājumiem, un bankām ir jābūt rentablām, jābūt konkurētspējīgām starptautiski un tādām, kas var sniegt ieguldījumu plašākam ekonomikas sektoram. Viņš atzina nenoteiktību, ko radījis referendums Lielbritānijā un vēlēšanas ASV, un uzsvēra nepieciešamību pēc prognozējamas, saprātīgas politikas. “Finanšu pakalpojumu jomā tas pastiprina nepieciešamību pēc stabilitātes, pēc skaidrības, kas nepieciešama uzņēmumiem, lai tie spētu attīstīties, un pēc tiesiskā regulējuma, kurā drošas bankas pilnībā veic savu lomu Eiropas labklājības celšanā.”
EK viceprezidents skaidroja arī galvenos punktus ierosinājumam pārskatīt Kapitāla prasību regulu un direktīvu, norādot arī uz starptautiski apstiprinātu standartu iekļaušanu Eiropas likumdošanā. "Lai uzlabotu finanšu stabilitāti, mēs Eiropas tiesību aktos integrēsim standartus, par ko nesen vienojās Bāzeles Banku uzraudzības komitejā un Finanšu stabilitātes padomē," skaidroja Dombrovskis.
“Lai nodrošinātu, ka Eiropa pilnībā spēj novērst ar globālajām, sistēmiski nozīmīgajām bankām saistītos riskus, mēs ierosināsim, lai tās uztur minimālo kopējo zaudējumu absorbcijas spēju, tā lai šīs bankas spētu labāk absorbēt zaudējumus, un lai mēs varam būt droši, ka pat sistēmiski pašas nozīmīgākās bankas vajadzības gadījumā var stabilizēt". Tāpat "ieviesīsim saistošu aizņemto līdzekļu sviras rādītāju 3 % apmērā, lai izvairītos no iepriekš pieļautajām kļūdām, mēs Kapitāla prasību regulā līdz ar pašu kapitāla prasībām atkarībā no riska ieviesīsim sviras radītāju - šis rādītājs darbosies kā papildu nodrošinātājs kapitāla prasībām, kas balstās uz banku iekšējiem modeļiem,"  viņš minēja savā runā. Un norādīja, ka tiks ieviests arī "neto stabila finansējuma rādītājs jeb NSFR, kas liks bankām finansēt savus ilgtermiņa aizņēmumus no stabiliem finansējuma avotiem, kā arī uzlabos banku spēju veiksmīgāk pārdzīvot tirgus spriedzes periodus”.
 Kapitāla prasību regulas un direktīvas grozījumu priekšlikumi balstīsies arī uz datiem, kas iegūti ar uzaicinājumu sniegt atsauksmes par tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jomā.  Dombrovskis atzina, ka “atgriezeniskā saite pēc mūsu uzaicinājuma iesniegt atsauksmes par finanšu pakalpojumiem ir palīdzējusi veidot gaidāmos tiesību aktu priekšlikumus”. “Mēs ierosināsim samazināt banku kapitāla izmaksas attiecībā uz ieguldījumiem infrastruktūras projektos ar nosacījumu, ka tie atbilst kritērijiem, kuri pazemina riska profilus un palielina naudas plūsmu paredzamību, kā arī samazināsim administratīvo slogu, kas saistīts ar atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz atalgojumu. Turklāt mūsu priekšlikumi stiprinās proporcionalitāti banku prudenciālajos tiesību aktos un ieviesīs izmaiņas, lai mazinātu ziņošanas slogu. Mēs vēlētos redzēt vieglākas informācijas atklāšanas prasības mazajām kredītiestādēm un vienkāršot pieeju ar tirdzniecību saistītajām kapitāla prasībām". Priekšlikumi ietvers konkrētas korekcijas, lai izvairītos no nesamērīgām kapitāla prasībām attiecībā uz tirdzniecības portfeļa pozīcijām, tostarp tirgus uzturēšanas darbībām. Tiks samazinātas emisijas un turēšanas izmaksas noteiktiem augstas kvalitātes finanšu instrumentiem, piemēram, nodrošinātajām obligācijām, augstas kvalitātes vērtspapīrošanas instrumentiem vai atvasinātajiem riska ierobežošanas instrumentiem.
Dombrovskis teica, ka ir jāuzsver, ka spēcīgs banku sektors Eiropā ir daudzveidīga banku nozare.  "Mums vajadzīgas mazas bankas, kas apkalpo vietējos iedzīvotājus un uzņēmumus. Kā arī lielākas bankas, kuras darbojas un izsniedz aizdevumus visā vienotajā tirgū. Ja mēs patiešām vēlamies integrētu nozari, kas neitralizētu satricinājumus un veicinātu monetārās politikas ieviešanu, mums nepieciešams skaidrs Eiropas tiesiskais regulējums," komentēja Dombrovskis.
EK viceprezidents arī skaidroja, ka ir jārisina ienākumus nenesošo kredītu problēmjautājums un atkārtoti jāuzsver banku savienības izveides pabeigšana.
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis