107363

Juhansone pārejas laikā pildīs EK ģenerālsekretāres amata pienākumus
24.07.2019I.Juhansone kopā ar diviem vietniekiem - Paskālu Leardini un Selīnu Gaueri - vadīs ģenerālsekretariāta darbu un nodrošinās darbu nepārtrauktību un vienmērīgu pāreju no Žana Kloda Junkera Komisijas beigām līdz Urzulas fon der Leienas Komisijas darba uzsākšanai.

“Esmu ļoti gandarīts par šodienas Eiropas Komisijas (EK) kolēģijas lēmumu ģenerālsekretāra pienākumus uzticēt Ilzei Juhansonei. Tas ir viens no visaugstākajiem ierēdņa amatiem Eiropas Savienībā (ES), līdz ar to ļoti augsts Ilzes profesionālā darba novērtējums.

Ilzi pazīstu jau daudzus gadus un varu ar pārliecību teikt, ka šī augstā ierēdņa amata pienākumi uzticēti vienam no spēcīgākajiem un pieredzējušākajiem Latvijas pārstāvjiem ES. 

Mēs esam strādājuši kopā gan pie eiro ieviešanas Latvijā 2014.gadā, gan arī šeit, Briselē, kad viņa kā Latvijas vēsniece veiksmīgi novadīja prezidentūru Eiropas Savienībā, gan arī tagad EK, strādājot pie Eiropai svarīgiem m lēmumiem. Esmu pārliecināts, ka viņas izcilās darba spējas, augstā atbildības sajūta un vērtīgā pieredze būs pamats sekmīgam darbam arī turpmāk.

Lai gan ar šodienas EK lēmumu jaunie pienākumi Ilzei uzticēti līdz laikam, kad darbu uzsāk jaunā EK, tomēr šis laiks līdz novembrim iezīmē pietiekami lielus izaicinājumus ES. Starp būtiskākajiem jautājumiem gribu minēt to, ka sekmīgi jānovada pārejas periods starp esošo un jauno EK sastāvu, tai skaitā sekmīgi noslēdzot esošā EK sastāva likumdošanas priekšlikumu pieņemšanu, kā arī – sagatavošanos Lielbritānijas izstāšanai no ES. Ilze ir laba vadītāja un šeit viņai ir laba komanda, kā arī daudz atbalstītāju Latvijā”, norāda Valdis Dombrovskis, EK priekšsēdētāja vietnieks. 
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis