76577

Latvijas ekonomikas izaugsme arī turpmāk būs pietiekami strauja
22.02.2017EK viceprezidents jautājumos Valdis Dombrovskis (V) atzina, ka Latvijas ekonomikas pieaugumu veicinās investīciju līmeņa atjaunošanās, turpmāks patēriņa paaugums, kā arī straujāka dinamika Latvijas galvenajos eksporta tirgos.
"Ekonomika attīstās pietiekami sabalansēti, līdz ar to Latvija nav starp valstīm, kurām veikts padziļināts izvērtējums makroekonomiskās nesabalansētības procedūras ietvaros," atzina Dombrovskis.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvijā saglabājas augsta ienākumu nevienlīdzība, līdz ar to ir svarīgi īstenot pasākumus ienākumu nevienlīdzības samazināšanai - gan pārnesot nodokļu slogu no zemu atalgotajiem strādājošajiem uz citām nodokļu bāzēm, kas mazāk ietekmē ekonomisko izaugsmi; gan nodrošinot to, ka sociālie izdevumi tiek precīzāk mērķēti tieši uz mazāk nodrošinātajiem sabiedrības slāņiem; gan turpinot reformas profesionālajā izglītībā, panākot izglītības sistēmas piedāvājuma labāku saskaņošanu ar darba tirgus pieprasījumu; gan arī stiprinot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus.
EK arī sniegusi vērtējumu par Latvijas progresu kopš 2011.gada, norādot, ka pārmērīgs deficīts novērsts kopš 2012.gada un fiskālā disciplīna kopš tā laika saglabāta. Latvija arī progresējusi augstākās izglītības, tieslietu un enerģētikas tirgus jomās, kaut reformu pabeigšana un ieviešana turpinās.
EK novērtē, ka Latvijā profesionālās izglītības un maksātnespējas jomās pieņemts atbilstošs tiesiskais ietvars, tomēr nepieciešama efektīva ieviešana. EK arī atzīst, ka nav pietiekamu rezultātu darbaspēka nodokļu sloga pārnešanā, sociālās palīdzības reformā, bezdarbnieku aktivizēšanā, veselības aprūpē un publiskā sektora reformās.

 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis