51156

Lekcija LU par EK 2015 darba programmu
02.02.2015


Eiropas Komisijā piedāvājam integrētu pieeju, kas balstās uz trim pīlāriem – investīciju veicināšana, strukturālo reformu turpināšana un stiprināšana, kā arī atbildīga fiskālā politika. Eiropas konkurētspēja un ilgtermiņa investīcijām nepieciešamā normatīvā vide ir absolūts priekšnosacījums ilgtspējīgai izaugsmei. Strukturālās reformas jāturpina kā Eiropas Savienības, tā arī nacionālajā līmenī. Dalībvalstīm, īstenojot strukturālās reformas, jāatrodas „šofera sēdeklī” - pašām dalībvalstīm ir aktīvi jāstrādā pie nepieciešamo pasākumu noteikšanas, veidojot ekonomikas izaugsmei nepieciešamo strukturālo reformu programmas. Eiropas Komisija šajā darbā var palīdzēt, bet tas nevar būt „diktāts no Briseles”. Gatavojot darba programmu, izskatīti aptuveni 450 priekšlikumi, par kuriem patlaban lēmums jāpieņem Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Savukārt 80 no šiem priekšlikumiem Eiropas Komisija ierosina atsaukt vai grozīt. Vairāk Eiropas lielās lietās, mazāk Eiropas mazās lietās ir viens no galvenajiem jaunās Eiropas Komisijas darbības principiem. Lekcija notika Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā, LU 73. konferences atklāšanas plenārsēde „Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā”, lekcijas video:


 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis