74008

Valda Dombrovska vieslekcija Banku augstskolā
31.10.2016

Vieslekcijā V.Dombrovskis Banku augstskolas studentiem skaidroja Eiropas Komisijas šī brīža svarīgākos uzdevumus kontekstā ar ekonomisko situāciju pasaulē,
kad Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) prognozes attiecībā uz pasaules ekonomikas izaugsmi ir samazinātas šim un nākamajam gadam.
V.Dombrovskis skaidroja ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanās iemeslus, tai skaitā Lielbritānijas referenduma sekas, ASV izaugsmes rādītāju palēnināšanos, Brazīlijas un Krievijas ekonomiskos rādītājus, kuri līdzinās recesijai, kā arī Ķīnas ekonomikas pārstrukturizēšanos.
Tika pieminēta arī saspringtā ģeopolitiskā situācijā pasaulē – nestabilitāte Tuvojas Austrumos un ar to saistītā migrācijas krīze, kā arī Krievijas un Ukrainas konflikts.


Lekcijā V.Dombrovskis iezīmēja arī ES un Eirozonas gaidāmos izaicinājumus.
Starp nozīmīgākajiem tika minēts zemo investīciju līmenis, kā arī joprojām augsts publisko un privāto parādu līmenis.
Tāpat nav iespējams neņemt vērā zemo inflācijas un iekšzemes pieprasījuma līmeni, kuru tostarp ietekmē ģeopolitiskā situācijā un arī Lielbritānijas referenduma rezultāti.


V.Dombrovskis studentiem skaidroja, ka globālā finanšu krīze ir izgaismojusi nepieciešamību pēc ciešākas ekonomisko un fiskālo politiku koordinācijas ES dalībvalstu starpā,  strukturālām reformām, kā arī fiskālās disciplīnas ievērošanu  ES līmenī un tās dalībvalstu nacionāla līmenī.
Tā dēvētā Eiropas Semestra trīs fāzes ir nozīmīgs procesu kopums, kuru laikā notiek komunikācija starp Eiropas Komisiju un atsevišķām dalībvalstīm, kā rezultātā tiek izvirzītas noteiktas rekomendācijas fiskālās disciplīnas uzlabošanai,
tā  norādīja V.Dombrovskis, piebilstot, ka vienlīdz svarīgi ir arī mazināt bezdarba līmenī un darbaspēka segmentāciju, kā arī nepieciešams kopumā uzlabot elastdrošību ES mērogā.
Kā viens no veicamajiem uzdevumiem tika minēta arī nodokļu sloga pārnešana no darbaspēka uz citām nodokļu bāzēm (patēriņa, īpašuma, kapitāla), kas mazāk ietekmē izaugsmi.


Kā svarīgu faktoru ekonomikas izaugsmes veicināšanai V.Dombrovskis minēja investīciju piesaisti, kā tas paredzēts Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda investīciju plānā.
Savukārt saistībā ar Latviju, tika minēts Eiropas Investīciju fonda un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” parakstītais līgums par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, kas nozīmē, ka tuvāko divu gadu laikā Latvijā varēs atbalstīt vismaz 100 uzņēmumus (līdz 499 darbiniekiem).
Jautājumā par Latvijas attīstības prognozēm, V.Dombrovskis skaidroja, ka Latvijas izaugsmes temps ir virs vidējā ES un Eirozonas līmeņa,  tomēr IKP (PPP) līmenis joprojām ir zem 70% no ES vidējā līmeņa.
Atzinīgi vērtējama Latvijas stingrā fiskālās politikas ievērošana – vidēja termiņa mērķis ir strukturālais deficīts ap 1 procentpunktu no IKP un Latvijai nav identificētās makroekonomiskās nestabilitātes. Starp Eiropas Komisijas rekomendācijām Latvijai ir tādi punkti kā sociālās palīdzības pabalstu uzlabošana, profesionālās izglītības programmu reformu, kā arī veselības aprūpes sistēmas efektivizācija. Tāpat arī tiek rekomendēts stiprināt interešu konflikta novēršanas sistēmu un izveidot vienotu tiesisko regulējumu visiem publiskā sektora darbiniekiem.


Banku augstskola pateicās V.Dombrovskim par studentu izpratnes veicināšanu, skaidrojot starptautiskās un Latvijas ekonomikas aktualitātes. Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kura īsteno 15 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas finanšu un biznesa vadības izglītības virzienos visos studiju līmeņos.
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis