47780

Valdis Dombrovskis atbalsta Eiropas vietējo pašvaldību attīstību
04.09.2014


Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Valdis Dombrovskis ticies ar Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāju Mišelu Lebranu (Michel Lebrun). Tikšanās laikā pārrunātas Eiropas Reģionu komitejas jaunās vadlīnijas, kam Eiropas Reģionu komiteja nākamajos gados vēlas pievērst pastiprinātu uzmanību.

 

Kā viena no galvenajām prioritātēm izvirzīta reģionu, pilsētu un vietējo pašvaldību institucionālā pārstāvība, pēc iespējas vairāk iesaistot reģionālās un vietējās pašvaldības Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat sarunā vērsta uzmanība uz daudzlīmeņu pārvaldības veicināšanas nepieciešamību, kas attīstītu ES dalībvalstu, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa sadarbības, kā arī teritoriālās kohēzijas sasniegšanu, kas ekonomiski mazāk attīstītos reģionus tuvinātu ES vidējam līmenim.

 

Tāpat Dombrovskis ar Lebranu pārrunājuši jaunās Eiropas Komisijas prioritātes. Dombrovskis izteicis savu atbalstu tādām Reģionu komitejas prioritātēm kā „Stratēģijas Eiropa 2020” īstenošana, kuras mērķis ir jaunu darba vietu radīšana un ekonomikas atveseļošana, šajā procesā iekļaujot tieši vietējās pašvaldības; kā arī līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas fondu līdzekļu un investīciju piesaistei un ekonomikas un budžeta koordinēšanai, kas atbalstītu vietējās un reģionālās pašvaldības.

 

Reģionu komiteja ir padomdevēja struktūra, kas pārstāv vietējās un reģionālās varasiestādes ES, tās galvenais uzdevums ir dot iespēju vietējā un reģionālā līmeņa iestādēm piedalīties ES tiesību aktu izstrādē, paužot savu viedokli.
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis