82212

Veidos Baltijas mēroga kapitāla tirgu
06.11.2017Baltijas valstu finanšu ministri šodien Briselē ir parakstījuši saprašanās memorandu, kurā puses vienojas harmonizēt kapitāla tirgus regulējumu, lai samazinātu šķēršļus investīcijām. Iniciatīvas mērķis ir investīciju piesaiste, veidojot kopēju kapitāla tirgu, apvienojot spēkus un pārvarot maza izmēra ierobežojumus, ar ko tām nereti nākas saskarties.
Parakstīšanas pasākumā klāt bija EK viceprezidents Valdis Dombrovskis un ERAB viceprezidents politikas un partnerības jautājumos Pjērs Heilbrons.
Valdis Dombrovskis sacīja:  “Es atzinīgu vērtēju šodienas vienošanos — tā ir vēl viens solis ceļā uz kapitāla tirgu savienības izveidi.  Komisija pilnībā atbalsta reģionālas iniciatīvas, kuru mērķis ir pārrobežu ieguldījumu veicināšana un dalībvalstu kapitāla tirgu integrācija.  Mūsu Strukturālo reformu atbalsta dienests ir gatavs pastiprināti atbalstīt reformas, kas modernizē ekonomiku, stiprina konkurētspēju un veicina ieguldījumus."
Dokumentā ir pausta trīs Baltijas valstu apņemšanās nostiprināt sadarbību kapitāla tirgus attīstības jomā vienotā ietvarā. Puses ir vienojušas kopīgi strādāt pie nepieciešamo pasākumu plānošanas un ieviešanas, t.sk. izveidojot harmonizētu tiesisko ietvaru, ieviešot kopīgus finanšu instrumentus un attīstot nepieciešamo tirgus infrastruktūru.
Viens no pirmajiem kopīgajiem projektiem, kuru atbalsta ERAB, ir vienota tiesiskā ietvara izveide Baltijas mēroga segtajām obligācijām. Projekts tiek attīstīts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu. Turpmākajam darbam pie memorandā minētajām prioritātēm un sadarbības jomām, puses lems par izvērstu rīcības plānu. Tiks izveidota trīs valstu vadības komiteja, lai uzraudzītu Baltijas kapitāla tirgus pasākumu ieviešanas progresu.
Igaunijas finanšu ministrs Tomass Toniste atzina, ka aktīvs kapitāla tirgus ir izšķirošs ekonomikas attīstībai, jo tas dažādo uzņēmumu finansējuma avotus, ļauj tiem augt, sniedz finansējumu darbības izvēršanai, rada jaunas darba vietas, tādejādi palielina pievienoto vērtību ekonomikai.
"Tādēļ mūsu kopējam mērķim ir jābūt - labi strādājošs kapitāla tirgus, ne tikai atsevišķu, vietēja mēroga pasākumu īstenošana - ar to nebūtu pietiekami. Izsakām cerību, ka kopīgs memorands būs nozīmīgs solis, lai īstenotu koordinētu rīcību un vairākus konkrētus pasākumus kopēja kapitāla tirgus attīstības virzienā, lai piesaistītu vietējos un arī ārvalstu investorus," pauda Igaunijas finanšu ministrs.
Latvijas finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) atzina, ka Baltijas valstu kopīgais darbs nodrošinās ievērojamus ekonomiskos ieguvumus, piemēram, īpašai Baltijas mēroga aktīvu kategorijai - segtajām obligācijām ir ar daudz lielāks potenciāls būt pievilcīgai starptautiskajiem investoriem, tādējādi uzlabojot finansējuma nosacījumus vietējā tirgū.
"Mēs arī ceram daudzkāršot uzņēmumu sākotnējo publisko piedāvājumu skaitu mūsu aktīvu tirgū un mobilizēt vietējos pensiju fondu un institucionālo investoru ieguldījumus. Visi pasākumi kopumā mūs virzīs tuvāk ilgtermiņa mērķim - sasniegt Attīstības tirgus statusu, kas vēl labāk sekmēs kapitāla ieplūdi un padziļinās pieeju finansējumam," norādīja Reizniece-Ozola.
Savukārt Lietuvas finanšu ministrs Vilius Šapoka pauda gandarījumu, ka Baltijas valstu un ERAB iniciatīva par segto obligāciju un vērtspapirizācijas tiesiskā un regulatīvā ietvara izveidi Lietuvā ir attīstījusies kā Baltijas kapitāla tirgus attīstības projekts.
"Memoranda parakstīšana ir kā piemērs sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm. Tas paver labākas finansējuma iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī inovatīviem uzņēmumiem izmantot jaunus finansējuma avotus, kas arī attīstīs konkurenci finanšu tirgū un paplašinās investīciju iespējas jauniem finanšu instrumentiem, tādejādi sniedzot ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, darba vietu radīšanā un finanšu tirgu stabilitātes nodrošināšanā," teica Šapoka.
ERAB viceprezidents Pjērs Heilbrons pauda atbalstu Baltijas valstu apņēmībai veidot kapitāla tirgu savienību. "Mēs vērtējam to kā nozīmīgu un loģisku soli, kļūstot par arvien attīstītākām ekonomikām. Kapitāla tirgu apvienošana un harmonizēšana tālāk nostiprinās valstu pievilcību kā investīciju galamērķim, kas savukārt tālāk stiprinās izaugsmi, radīs darba vietas un arī padarīs tās izturīgākas. ERAB ir gandarīts vadīt pirmo kopīgo projektu par Baltijas mēroga segto obligāciju izveidi. Tas būs pārbaudījums tirgus attīstībai un arī memoranda darbībai," sacīja Heilbrons.
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis