60738

V.Dombrovskis: reformas dod rezultātus
22.09.2015


V.Dombrovskis savā runā uzsvēra reformu nozīmi un atsaucās uz Latvijas pieredzi: "Reformas bieži ir smagas un paiet laiks, līdz tās dod augļus, taču tās atmaksājas. Tāda ir Latvijas pieredze. Esmu iemācījies trīs lietas:
Pirmkārt, mēs veicām tūlītējas reformas – tas bija ļoti sāpīgs process. Tomēr tas bija daudz nesāpīgāk kā izstieptas, negribīgas reformas, par kurām būtu jāsamaksā nākamajām paaudzēm. Otrkārt, mēs šajā procesā visu laiku ļoti cieši sadarbojāmies ar sociālajiem partneriem – arodbiedrību un darba devēju pārstāvjiem.
Un treškārt, Latvijas tauta visumā tika informēta par smagajiem lēmumiem, kas bija jāpieņem". Par to, ka reformas dod rezultātus, V.Dombrovskis atsaucās uz Īrijas, Portugāles un Spānijas pieredzi. "Visām šīm valstīm bija jāveic ļoti fundamentālas, nepopulāras ekonomikas reformas. Šodien šo valstu ekonomika tāpat kā Latvijā ir starp visstraujāk augošajām ES," norādīja EK priekšsēdētāja vietnieks. 

Runājot par Grieķiju, V.Dombrovskis norādīja, ka Grieķija daudzus gadus reformas atlika. "Pagājušā gada beigās Grieķija joprojām bija ceļā uz palīdzības programmas izpildi. Grieķijas ekonomikā beidzot bija sākusies izaugsme - sāka pieaugt investīcijas, atkal tika radītas darbavietas un līdz pagājušā gada beigām valsts gatavojās atgriezties pie aizņemšanās finanšu tirgos. Pusgada laikā fiskālā un finanšu nestabilitāte atgriezās. Tika zaudēts laiks, bet iespējamais izaugsmes potenciāls joprojām ir saglabājies", teica V.Dombrovskis.
Viņš savā runā norādīja, ka "Grieķija salīdzinoši ātri var atgriezties pie izaugsmes, ja strauji, plaši un izlēmīgi tiks ieviestas reformas, par kurām esam vienojušies jaunajā Eiropas stabilitātes mehānisma programmā".  

Runājot par Eirozonas nākotni, V.Dombrovskis norādīja, ka krīze nav atstājusi dziļu iespaidu uz eiro attīstību. Saskaņā ar jaunāko Eurobarometer ES aptauju atbalsts eiro ir gandrīz sasniedzis pirmskrīzes līmeni: 69 % iedzīvotāju pret to attiecas pozitīvi (salīdzinot ar 70 procentiem 2007. gadā). "Ekonomiskā konverģence ir padarījusi ES gan pievilcīgu, gan unikālu. Taču, lai konverģence varētu turpināties, ir nepieciešamas nopietnas pārmaiņas", norādīja V.Dombrovskis. 

Viņš kritizēja, ka "daudzas dalībvalstis nav izmantojušas stabilitāti, ko ieguva, pievienojoties eirozonai, lai meklētu savām ekonomiskajām problēmām atbilstošus risinājumus. Kad pievienošanās grūtības bija pārvarētas, reformu centieni ātri pagaisa. Ekonomikas izaugsmes efekts joprojām nav radījis pietiekami daudz darbavietu un naudas cilvēku maciņos". 

EK priekšsēdētāja vietnieks uzsvēra, ka "Uzticības atjaunošana un konverģence par augsti konkurētspējīgu sociālā tirgus ekonomiku ir viens no Eiropas šī brīža lielākajiem izaicinājumiem. To izdarīt nebūs viegli. Eiropai vajadzīgs drosmīgs redzējums, bet arī daudzi piesardzīgi soļi, lai to īstenotu. Dažiem cilvēkiem Eiropā šķiet, ka mēs uzspiežam nesaudzīgu taupības režīmu. Citiem liekas, ka mēs noteikumu piemērošanā esam pārāk iecietīgi". Tai pašā laikā viņš atzina, ka "Jebkādi mēģinājumi pilnībā vadīt un kontrolēt Eiropas ekonomiku caur Briseles centrālajām institūcijām neizdosies. Vairāk dalītu risku var uzņemties, ja ir stingrāks regulējums un notiek tālāka suverenitātes deleģēšana. Jebkuru tālāku soli Eiropas integrācijas virzienā jāpavada skaidrai demokrātiskai kontrolei un atbildībai. Mums vienmēr jāspēj pamatot savu izvēli, pierādīt tās pievienoto vērtību un izskaidrot, kāds labums no tās būs iedzīvotājiem un uzņēmumiem". 

Valda Dombrovska runu Universitātē bija sanākuši klausīties ap 100 klausītāji, starp kuriem liela daļa ekspertu, politiķu un sabiedrībā ietekmīgi viedokļu veidotāji.
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis